Vitajte na našej webovej stránke,  na ktorej Vás budeme pravidelne informovať o aktivitách detí, o aktuálnych podujatiach a ostatných akciách súvisiacich s našou prácou a pobytom Vašich detí v našej materskej škole. 


Ďakujeme, že Ste nás aj v roku 2019  podporili svojimi 2%. 


Ďakujeme, že Ste nás v roku 2018  odporili svojimi 2% . 

Časť finančných prostriedkov bola použitá na nákup paplónov na zdravší , ľahší a pokojnejší odpočinok v popoludňajšch hodinách a zakúpenie nových kobercov do tried. 

Ďakujeme


VITAJTE !


Kontakt

Materská škola Sliač

Materská škola
SNP 27
962 31 Sliač


SNP 0455442223
elokované pracovisko Rybárska 0455443613